Skip to Content
Szukaj

Pij odpowiedzialnie

International Beverage Holdings Ltd stara się wywrzeć znaczący i trwały wpływ na tworzenie bardziej pozytywnej roli alkoholu w społeczeństwie oraz poczynić rzeczywiste postępy w ograniczaniu nadużywania alkoholu i uczynienia odpowiedzialnego picia cenną i przyjemną częścią życia.

Alkohol, traktowany w sposób odpowiedzialny, kojarzy się z radością i świętowaniem, ale powszechnie wiadomo, że nadmierne lub nieodpowiednie spożywanie może powodować problemy zdrowotne i społeczne dla jednostek i społeczeństwa.

Dowiedz się więcej o odpowiedzialnym piciu na www.drinkaware.co.uk.